Close

Offertes en aanvaarding
Vrijblijvend.
Een offerte is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding is genoemd.
Aanvaarding en uitvoering alleen door Circle Real Estate Management B.V.
Opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door Circle Real Estate Management B.V., ook als de opdracht is gegund met oog op uitvoering door een of meer bepaalde personen. Artikel 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
Geen afwijkende aanvaarding.
Een opdrachtgever kan een voorstel alleen in zijn geheel aanvaarden. Een afwijkende aanvaarding geldt als verwerping, waaraan Circle Real Estate Management B.V. niet kan worden gehouden.
Offerte met meerdere onderdelen.
Circle Real Estate Management B.V. kan een offerte uitbrengen die uit meerdere onderdelen bestaat. Als de opdrachtgever slechts een of meerdere (maar niet alle onderdelen) wil aanvaarden, dan heeft Circle Real Estate Management B.V. het recht de prijs per onderdeel aan te passen.
Opvolgende opdrachten.
Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Offertes en aanvaarding
Vrijblijvend.
Een offerte is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding is genoemd.
Aanvaarding en uitvoering alleen door Circle Real Estate Management B.V.
Opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door Circle Real Estate Management B.V., ook als de opdracht is gegund met oog op uitvoering door een of meer bepaalde personen. Artikel 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
Geen afwijkende aanvaarding.
Een opdrachtgever kan een voorstel alleen in zijn geheel aanvaarden. Een afwijkende aanvaarding geldt als verwerping, waaraan Circle Real Estate Management B.V. niet kan worden gehouden.
Offerte met meerdere onderdelen.
Circle Real Estate Management B.V. kan een offerte uitbrengen die uit meerdere onderdelen bestaat. Als de opdrachtgever slechts een of meerdere (maar niet alle onderdelen) wil aanvaarden, dan heeft Circle Real Estate Management B.V. het recht de prijs per onderdeel aan te passen.
Opvolgende opdrachten.
Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Offertes en aanvaarding
Vrijblijvend.
Een offerte is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding is genoemd.
Aanvaarding en uitvoering alleen door Circle Real Estate Management B.V.
Opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door Circle Real Estate Management B.V., ook als de opdracht is gegund met oog op uitvoering door een of meer bepaalde personen. Artikel 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
Geen afwijkende aanvaarding.
Een opdrachtgever kan een voorstel alleen in zijn geheel aanvaarden. Een afwijkende aanvaarding geldt als verwerping, waaraan Circle Real Estate Management B.V. niet kan worden gehouden.
Offerte met meerdere onderdelen.
Circle Real Estate Management B.V. kan een offerte uitbrengen die uit meerdere onderdelen bestaat. Als de opdrachtgever slechts een of meerdere (maar niet alle onderdelen) wil aanvaarden, dan heeft Circle Real Estate Management B.V. het recht de prijs per onderdeel aan te passen.
Opvolgende opdrachten.
Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Offertes en aanvaarding
Vrijblijvend.
Een offerte is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding is genoemd.
Aanvaarding en uitvoering alleen door Circle Real Estate Management B.V.
Opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door Circle Real Estate Management B.V., ook als de opdracht is gegund met oog op uitvoering door een of meer bepaalde personen. Artikel 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
Geen afwijkende aanvaarding.
Een opdrachtgever kan een voorstel alleen in zijn geheel aanvaarden. Een afwijkende aanvaarding geldt als verwerping, waaraan Circle Real Estate Management B.V. niet kan worden gehouden.
Offerte met meerdere onderdelen.
Circle Real Estate Management B.V. kan een offerte uitbrengen die uit meerdere onderdelen bestaat. Als de opdrachtgever slechts een of meerdere (maar niet alle onderdelen) wil aanvaarden, dan heeft Circle Real Estate Management B.V. het recht de prijs per onderdeel aan te passen.
Opvolgende opdrachten.
Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Offertes en aanvaarding
Vrijblijvend.
Een offerte is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding is genoemd.
Aanvaarding en uitvoering alleen door Circle Real Estate Management B.V.
Opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door Circle Real Estate Management B.V., ook als de opdracht is gegund met oog op uitvoering door een of meer bepaalde personen. Artikel 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
Geen afwijkende aanvaarding.
Een opdrachtgever kan een voorstel alleen in zijn geheel aanvaarden. Een afwijkende aanvaarding geldt als verwerping, waaraan Circle Real Estate Management B.V. niet kan worden gehouden.
Offerte met meerdere onderdelen.
Circle Real Estate Management B.V. kan een offerte uitbrengen die uit meerdere onderdelen bestaat. Als de opdrachtgever slechts een of meerdere (maar niet alle onderdelen) wil aanvaarden, dan heeft Circle Real Estate Management B.V. het recht de prijs per onderdeel aan te passen.
Opvolgende opdrachten.
Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Offertes en aanvaarding
Vrijblijvend.
Een offerte is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding is genoemd.
Aanvaarding en uitvoering alleen door Circle Real Estate Management B.V.
Opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door Circle Real Estate Management B.V., ook als de opdracht is gegund met oog op uitvoering door een of meer bepaalde personen. Artikel 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
Geen afwijkende aanvaarding.
Een opdrachtgever kan een voorstel alleen in zijn geheel aanvaarden. Een afwijkende aanvaarding geldt als verwerping, waaraan Circle Real Estate Management B.V. niet kan worden gehouden.
Offerte met meerdere onderdelen.
Circle Real Estate Management B.V. kan een offerte uitbrengen die uit meerdere onderdelen bestaat. Als de opdrachtgever slechts een of meerdere (maar niet alle onderdelen) wil aanvaarden, dan heeft Circle Real Estate Management B.V. het recht de prijs per onderdeel aan te passen.
Opvolgende opdrachten.
Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Offertes en aanvaarding
Vrijblijvend.
Een offerte is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding is genoemd.
Aanvaarding en uitvoering alleen door Circle Real Estate Management B.V.
Opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door Circle Real Estate Management B.V., ook als de opdracht is gegund met oog op uitvoering door een of meer bepaalde personen. Artikel 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
Geen afwijkende aanvaarding.
Een opdrachtgever kan een voorstel alleen in zijn geheel aanvaarden. Een afwijkende aanvaarding geldt als verwerping, waaraan Circle Real Estate Management B.V. niet kan worden gehouden.
Offerte met meerdere onderdelen.
Circle Real Estate Management B.V. kan een offerte uitbrengen die uit meerdere onderdelen bestaat. Als de opdrachtgever slechts een of meerdere (maar niet alle onderdelen) wil aanvaarden, dan heeft Circle Real Estate Management B.V. het recht de prijs per onderdeel aan te passen.
Opvolgende opdrachten.
Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Offertes en aanvaarding
Vrijblijvend.
Een offerte is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding is genoemd.
Aanvaarding en uitvoering alleen door Circle Real Estate Management B.V.
Opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door Circle Real Estate Management B.V., ook als de opdracht is gegund met oog op uitvoering door een of meer bepaalde personen. Artikel 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
Geen afwijkende aanvaarding.
Een opdrachtgever kan een voorstel alleen in zijn geheel aanvaarden. Een afwijkende aanvaarding geldt als verwerping, waaraan Circle Real Estate Management B.V. niet kan worden gehouden.
Offerte met meerdere onderdelen.
Circle Real Estate Management B.V. kan een offerte uitbrengen die uit meerdere onderdelen bestaat. Als de opdrachtgever slechts een of meerdere (maar niet alle onderdelen) wil aanvaarden, dan heeft Circle Real Estate Management B.V. het recht de prijs per onderdeel aan te passen.
Opvolgende opdrachten.
Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Offertes en aanvaarding
Vrijblijvend.
Een offerte is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding is genoemd.
Aanvaarding en uitvoering alleen door Circle Real Estate Management B.V.
Opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door Circle Real Estate Management B.V., ook als de opdracht is gegund met oog op uitvoering door een of meer bepaalde personen. Artikel 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
Geen afwijkende aanvaarding.
Een opdrachtgever kan een voorstel alleen in zijn geheel aanvaarden. Een afwijkende aanvaarding geldt als verwerping, waaraan Circle Real Estate Management B.V. niet kan worden gehouden.
Offerte met meerdere onderdelen.
Circle Real Estate Management B.V. kan een offerte uitbrengen die uit meerdere onderdelen bestaat. Als de opdrachtgever slechts een of meerdere (maar niet alle onderdelen) wil aanvaarden, dan heeft Circle Real Estate Management B.V. het recht de prijs per onderdeel aan te passen.
Opvolgende opdrachten.
Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Unsplash
Offertes en aanvaarding
Vrijblijvend.
Een offerte is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding is genoemd.
Aanvaarding en uitvoering alleen door Circle Real Estate Management B.V.
Opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door Circle Real Estate Management B.V., ook als de opdracht is gegund met oog op uitvoering door een of meer bepaalde personen. Artikel 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
Geen afwijkende aanvaarding.
Een opdrachtgever kan een voorstel alleen in zijn geheel aanvaarden. Een afwijkende aanvaarding geldt als verwerping, waaraan Circle Real Estate Management B.V. niet kan worden gehouden.
Offerte met meerdere onderdelen.
Circle Real Estate Management B.V. kan een offerte uitbrengen die uit meerdere onderdelen bestaat. Als de opdrachtgever slechts een of meerdere (maar niet alle onderdelen) wil aanvaarden, dan heeft Circle Real Estate Management B.V. het recht de prijs per onderdeel aan te passen.
Opvolgende opdrachten.
Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Offertes en aanvaarding
Vrijblijvend.
Een offerte is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding is genoemd.
Aanvaarding en uitvoering alleen door Circle Real Estate Management B.V.
Opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door Circle Real Estate Management B.V., ook als de opdracht is gegund met oog op uitvoering door een of meer bepaalde personen. Artikel 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
Geen afwijkende aanvaarding.
Een opdrachtgever kan een voorstel alleen in zijn geheel aanvaarden. Een afwijkende aanvaarding geldt als verwerping, waaraan Circle Real Estate Management B.V. niet kan worden gehouden.
Offerte met meerdere onderdelen.
Circle Real Estate Management B.V. kan een offerte uitbrengen die uit meerdere onderdelen bestaat. Als de opdrachtgever slechts een of meerdere (maar niet alle onderdelen) wil aanvaarden, dan heeft Circle Real Estate Management B.V. het recht de prijs per onderdeel aan te passen.
Opvolgende opdrachten.
Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Offertes en aanvaarding
Vrijblijvend.
Een offerte is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding is genoemd.
Aanvaarding en uitvoering alleen door Circle Real Estate Management B.V.
Opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door Circle Real Estate Management B.V., ook als de opdracht is gegund met oog op uitvoering door een of meer bepaalde personen. Artikel 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
Geen afwijkende aanvaarding.
Een opdrachtgever kan een voorstel alleen in zijn geheel aanvaarden. Een afwijkende aanvaarding geldt als verwerping, waaraan Circle Real Estate Management B.V. niet kan worden gehouden.
Offerte met meerdere onderdelen.
Circle Real Estate Management B.V. kan een offerte uitbrengen die uit meerdere onderdelen bestaat. Als de opdrachtgever slechts een of meerdere (maar niet alle onderdelen) wil aanvaarden, dan heeft Circle Real Estate Management B.V. het recht de prijs per onderdeel aan te passen.
Opvolgende opdrachten.
Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.